† TROPARUL "SCHIMBĂRII LA FAŢĂ"
"Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea; strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie."
"Minunat este Dumnezeu întru sfintii Lui."(Psalm 67, 36)

CALENDAR / SFINTII PRAZNUITI ASTAZI:

BISERICA "SCHIMBAREA LA FAŢĂ"

Biserica

Biserica
"Schimbarea la Faţă"

din judeţul Neamţ, se afla in cimitirul orasului Roman. Piatra de temelie a bisericii a fost pusa pe data de 9 martie 1884, motiv pentru care biserica are şi hramul „Sf. 40 de mucenici".
Hramul principal, respectiv „Schimbarea la Faţă ", celebrat la 6 august i-a fost atribuit şi din cauza vechiului târg, vestit în toată Moldova, ce fiinţa în fiecare an la această dată pe platoul din jurul cimitirului.
Desi initial s-a dorit a fi o biserica mică, de plan redus, la insistenţele enoriaşilor, planul a fost modificat, fiind mărit prin adăugarea altarului şi pridvorului, formă în care o regăsim şi astăzi

Citeste tot

CIMITIRUL "ETERNITATEA"

Cimitir

Cimitirul
Eternitatea

este situat în oraşul Roman, pe strada Mihai Viteazu nr. 11, în apropierea parcului municipiului, a stadionului şi a şcolii generale nr. 8, pe strada ce duce la gară.
Cimitirul, cu o vechime de peste o sută de ani era situat iniţial la marginea oraşului, însă, cu timpul, datorită dezvoltării urbane, acesta a ajuns să fie situat în partea centrală a municipiului, spre nord.
In acest cimitir şi-au găsit odihna veşnică, de-a lungul anilor, eroii români din cele două războaie mondiale, ostaşii ruşi căzuţi în al doilea război mondial, precum şi personalităţi ale neamului românesc, precum ing... Petrescu, tatăl scriitorului Cezar Petrescu şi numeroase feţe bisericeşti

Citeste tot
† Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 17,1-13 (Schimbarea la faţă)

Biserica
1. Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.
2. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.
3. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.
4. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una.
5. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L".
6. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte.
7. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
8. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur.
9. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.
10. Şi ucenicii L-au întrebat, zicând: Pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?
11. Iar El, răspunzând, a zis: Ilie într-adevăr va veni şi va aşeza la loc toate.
12. Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit; aşa şi Fiul Omului va pătimi de la ei.
13. Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul.